Në kuadër të konferencës finale për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë, e cila u mbajt më 13 dhe 14 tetor 2022 në Velika Gorica në “Garden Hill Hotel”, Qarku i Zagrebit organizoi një seminar më 13 tetor 2022,  në bashkëpunim me Platformën e Qyteteve dhe Qarqeve Kroate. Tema e seminarit ishte prezantimi i projekteve të BE-së - shembuj të praktikës së suksesshme.

Branko Herček , këshilltar për mbrojtjen civile të Qarkut të Zagrebit në temën e projektit COMMAND d, dhe Tomislav Jarmić nga Qarku i Vraždinit dhe Mladen Pejić nga Qarku Osijek- Baranja ndanë përvojat e tyre në projekte të tjera të BE-së.

20221013 155418

20221013 160804

IMG 2492

 HACP logo

Koordinatori i projektit

Qarku i Zagrebit
Rruga Grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb, Kroaci

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica