Механизми за давање на команди и извршување за мултисекторски анализи на Nexus податоци за катастрофи

Во рамки на проектот ќе се изработи ИТ платформа за прибирање, анализирање и размена на неопходните податоци за подготовка во случај на катастрофа и вонредна ситуација на локално ниво.

 

Цивилна заштита

Комуникација во оперативните центри за време на кризна состојба

Имплементацијата на проектот COMMAND d ќе помогне да се воспостават пет оперативно командни центри, по еден во секоја земја Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Албанија што ќе овозможи подигнување на нивото на спремност на службите за итни случаи и ќе го олесни процесот за донесување на одлуки во ситуација на криза.

 

Вести

Активности во текот на реализација на проектот

Погледнете ги сите новости
14. Октомври 2022.
Завршна конференција на ЕУ проектот COMMAND d

Загреб, 14 октомври 2022 – Во Велика Горица се одржа завршната конференција на ЕУ проектотCOMMAND...

13. Октомври 2022.
Работилница – ЕУ проекти за цивилна заштита во Хрватска /примери на добра практика/

Во рамки на завршната конференција која се одржа на 13 и 14.10.2022 во Велика Горица, во хотелот...

4. Октомври 2022.
2-ра обука за градење на капацитетите за користење на ИТ платформата организира од Град Скопје

Град Скопје на 04 октомври 2022 година  ја организира 2-та обука за градење на капацитети за...

3. Октомври 2022.
Одржана 1-та онлајн тренинг/средба за градење на капацитетите во организација на Град Скопје

Во рамките на имплементацијата на проектот на ЕУ “Механизми за давање на команди и извршување за...

 

COMMAND d

Во рамки на проектот ќе се реализираат пет засебни технички проценки (за секој партнер по една), ќе се организираат десет работилници за развој на човечките ресурси, стандардизација на методологијата за проценка на ризици и ќе се изработи ИТ платформа која ќе се користи за донесување на одлуки за менаџирање на ризици од катастрофи и итни состојби.

 

Управување со ризици

Поддршка на оперативно командниот центар

Во рамки на проектот ќе се утврдат стандардни оперативни процедури во ситуации на кризи, прием на податоци, симулација на ГИС анализа/развој на настани и пренос на податоци во итни случаи.

 

Европска Унија

Финансирање на проект

Проектот е кофинансиран од страна на Европската Унија (Генералниот Директорат за европска цивилна заштита и европски операции за хуманитарна помош). Вкупна вредност на проектот е 457.821,97 евра, а од страна на ЕУ одобрени се средства во вкупен износ од 387.676,98 евра.

 HACP logo

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТОТ

Загребачка жупанија
Улица града Вуковара 72/V
10000 Загреб, Хрватска

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica