U Gradu Podgorici organizirana je u listopadu 2022. edukaciju o izgradnji kapaciteta za korištenje IT platforme u okviru projekta COMMAND d. IT platforma predstavlja rezultat provedbe planiranih aktivnosti koju će koristiti partneri u projektu i Grada Podgorice.

Na sastanku/treningu su uspoređeni regionalni rezultati tehničkog pregleda/procjene potreba i standardizirana procjena rizika, te je održala obuka o korištenju IT platforme sa integriranim podacima u Gradu Podgorici .

 HACP logo

KOORDINATOR PROJEKTA

Zagrebačka županija
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb, Hrvatska

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica