U cilju razmjene iskustava i procjene potreba i rizika, 27. jula 2021. godine putem Zoom platforme, održan je prvi online sastanak/trening o izgradnji kapaciteta u organizaciji Grada Tuzle. Na sastanku je bila uključena Zagrebačka županija te glavni grad Podgorica, grad Skoplje i općina Tirana.

Jedan od ciljeva je bio predstavljanje Tehničkog pregleda/procjene potreba i Metodologije za Bosnu i Hercegovinu. Ostali sudionici projekta dobili su priliku predstaviti rezultate svog istraživanja u proteklom vremenu sa slijedećom strukturom: 

- Procjena tehničke sposobnosti i Metodologija (zakonodavni okvir, dokumenti za planiranje i upravljanje katastrofama, rizici od katastrofa..)

- SWOT analiza

- Glavni i ostali korisnici IT platforme

- Planirana integracija i korištenje podataka IT platforme

- Ograničenja mogućih ciljeva projekta

Sastanak je bio izvrsna prilika da partneri na projektu razmjene znanja i iskustva u implementaciji mjera zaštite stanovništva, kroz djelovanje koordinacionog centra za hitno djelovanje.

 HACP logo

KOORDINATOR PROJEKTA

Zagrebačka županija
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb, Hrvatska

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica