U Bruxellesu je održan uvodni sastanak projektnog tima (kick-off sastanak) 457.821 euro vrijednog projekta "Command and Operations Mechanism for Multisector Analysis of Nexus Disaster data - COMMAND d", čiji je koordinator Zagrebačka županija, a koji će se provoditi tokom dvije godine.

Osim Zagrebačke županije kao koordinatora, na ovom projektu, za koji EU osigurava 84,68% potrebnih sredstava, sudjeluju partneri iz još četiri države - Općina Tirana iz Albanije, Grad Tuzla iz Bosne i Hercegovine, Grad Skopje iz Sjeverne Makedonije i Grad Podgorica iz Crne Gore

Predstavnici Zagrebačke županije - pročelnica Stručne službe župana Renata Zgurić, viši stručni saradnik za zaštitu i spašavanje Branko Herček i projektni koordinator i stručnjak iz područja civilne zaštite Krunoslav Katić, predstavili su partnerima ciljeve projekta te aktivnosti koje ih očekuju tokom slijedeće dvije godine.

Opći cilj projekta je razviti sistem, odnosno IT platformu, koja će imati mogućnost prikupljanja, analize i razmjene svih podataka bitnih za uspješnu pripravnost za katastrofe i vanredne situacije na lokalnom nivou. Podaci će se prikupljati u zajedničku IT cjelinu na nivou Zagrebačke županije i ostalih partnera, a prikupljati će se od centara 112, vatrogasne službe, hitne medicinske pomoći, agencija za vode te iz ostalih izvora. Prikupljeni podaci koristiti će se za procjenu rizika i GIS simulacije.

Kako bi se opšti cilj projekta i ostvario, u okviru projekta će biti provedeno pet posebnih tehničkih procjena stanja (posebno za svakog partnera), deset radionica sa ciljem razvoja ljudskih potencijala i u konačnom će se izraditi standardizirana metodologija za procjenu rizika, odnosno IT alat, koji će se koristiti u procesu donošenja odluka u upravljanju rizicima od katastrofa.

Posebna vrijednost ovoga projekta, prepoznata od predstavnika Glavne uprave za evropsku civilnu zaštitu i evropske operacije humanitarne pomoći (EU DG ECHO), koja je i raspisala natječaj za finansiranje projekata iz oblasti prevencije i pripravnosti u civilnoj zaštiti na nivou EU, jest što je fokus na lokalnom nivou. Projekat će rezultirati razmjenom najbolje prakse između države članice Evropske unije - Hrvatske (posredstvom Zagrebačke županije) i država članica EU Mehanizma civilne zaštite - Crne Gore i Sjeverne Makedonije te Bosne i Hercegovine i Albanije, država koje pretenduju postati članice EU Mehanizma civilne zaštite.
Konkurs za prijavu projekata iz oblasti prevencije i pripravnosti u civilnoj zaštiti, EU DG ECHO je raspisao u 2019. i na njemu su sudjelovale sve zemlje članice EU, šest zemalja članica EU Mehanizma civilne zaštite te još 19 susjednih država. Ukupno su prijavljena 43 projekta, a sufinansiranje je odobreno za njih 11, među kojima je i projekat Zagrebačke županije.
Završetkom projekta Zagrebačka županija će postati jedinstveni primjer jedinice regionalne samouprave koja će imati potpuno funkcionalan komandno-operativni sistem IT upravljanja podacima o katastrofama i vanrednim situacijama te će svoje znanje i iskustvo moći podijeliti sa drugim županijama, gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, ali i u zemljama regije.
Projekat "COMMAND" d je ključna podrška i Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutrašnjih poslova RH.

 ispod.teksta1ispod.teksta2ispod.teksta3

 HACP logo

KOORDINATOR PROJEKTA

Zagrebačka županija
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb, Hrvatska

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica