Zagreb, 14. oktobra 2022. –U Velikoj Gorici održana je završna konferencija EU projekta COMMAND d čiji je nositelj Zagrebačka županija s partnerima gradovima Podgoricom, Skopjem, Tiranom i Tuzlom.

COMMAND d je projekat pružanja podrške komandno-operativnom centru u pripravnosti za katastrofe kojem je cilj povećati spremnost i omogućiti povezivanje svih sudionika putem IT platforme.

Ukupna vrijednost projekta je 457.821,97 eura. Sa 85% iznosa sufinansirala ga je Evropska unija (Glavna uprava za evropsku civilnu zaštitu i evropske operacije humanitarne pomoći), dok je preostalih 15% osigurala Zagrebačka županija. 

Korisnik nove IT Platforme u zagrebačkoj županiji će biti Županijski Stožer civilne zaštite koji će od sada moći brže odgovoriti na potencijalnu katastrofu ili nesreću. Novi sistem vrijeme reakcije županijskog stožera smanjiti će sa dosadašnjih dva sata na 15 minuta.

Damir Trut, direktor Ravnateljstva civilne zaštite istaknuo je kako sistem civilne zaštite funkcionira na način da prevenira, educira i djeluje u trenutku kad se nesreća dogodi. „Da bi u tim aktivnostima bili bolji, potreban je komandni sistem kao što je COMMAND d, koji pomaže operativi da bolje i kvalitetnije prikuplja i prenosi informacije te da analitički donosi odluke“, rekao je Trut.

„Veličina prostora Zagrebačke županije, velika fluktuacija saobraćaja, kao i mjesta potencijalnih opasnosti obavezuju nas da kontinuirano unapređujemo čitav sistem civilne zaštite jer su dobra i kvalitetna organizacija pola obavljenog posla“, rekao je zamjenik župana Damir Tomljenović.

Funkcionalnosti IT platforme predstavio je Luka Rudelić. „Riječ je o velikoj bazi podataka koja je podržana kartografskim prikazom tako da u svakom trenutku znate gdje se što nalazi“, rekao je Rudelić, dodavši kako se putem platforme može komunicirati uživo sa operativnim snagama te raditi simulacije. „Jednim klikom možemo simulirati zemljotres i odmah dobiti podatke koji je to obuhvat prostora koji je potencijalno ugrožen, koliko je ljudi i firmi tamo ugroženo, koje su najbliže snage

koje mogu pomoći, ima li na tom području opasnih materija, gdje je najbliže skladište i sl.“, rekao je Rudelić.

Svaki od partnera u sklopu projekta dobio je platformu prilagođenu svom području, čiju će bazu dalje samostalno puniti te unutar nje implementirati nove module i programska rješenja.

U sklopu konferencije održana je i panel rasprava na temu „Ulaganje u informatičke sisteme civilne zaštite i krizno upravljanje“.

20221014 113412

IMG 2677

IMG 2697

 HACP logo

KOORDINATOR PROJEKTA

Zagrebačka županija
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb, Hrvatska

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica